Slovenska heraldika

Slovenska heraldika

Oblikovanje grbov in zastav

Strokovno in v skladu s pravili heraldične in veksilološke teorije oblikujemo osebne, občinske, korporativne, cerkvene grbe in zastave ter svetujemo pri razpisih in natečajih za oblikovanje grba in zastave. ...

Grb grofa Celjskega, Hendrik van Heesel, 1440, str. 58 in 59.

Grb Celja in Slovenije zaznamujejo tri zvezde, simbol, ki presega časovne in zgodovinske meje. Te tri zvezde imajo izjemen pomen, ki seže v globine preteklosti in se širi v sodobni čas, povezujoč preteklost grofov Celjskih, Celja kot mesta ter Slovenije kot celote. ...

Poznogotska plošča z grbi v preddverju Mestne hiše v Ljubljani

Mestna hiša, imenovana tudi Magistrat ali Rotovž, danes sedež Mestne občine Ljubljana, je bila najverjetneje zgrajena v poznem 15. stoletju. Stavbenik je bil Peter Bezlaj. Sedanjo podobo je dobila ...


  Seznam vseh člankov

Heraldica-Slovenica.si

Društvo
Heraldica
Slovenica

Izobesi-zastavo.si

Kako
izobešamo
zastavo?

Pokrajine.com

Predlogi
simbolov
pokrajin

OBLIKOVANJE GRBOV IN ZASTAV

Strokovno in v skladu s pravili srednjeevropske heraldične teorije oblikujemo osebne (družinske), občinske in krajevne (lokalne), korporativne ter cerkvene grbe in zastave.

Svetujemo pri lokalnih razpisih in natečajih za oblikovanje grba in zastave občin, krajevnih in vaških skupnosti.

Organiziramo predavanja o grbih, zastavah in redovih (heraldika, veksilologija in faleristika).


  Ponudba izdelave grbov in zastav

  Kontakt

Strokovno in v skladu s pravili srednjeevropske heraldične teorije oblikujemo osebne (družinske), občinske in krajevne (lokalne), korporativne ter cerkvene grbe in zastave. Grboslovje.si

KONTAKT

Aleksander Hribovšek


Aleksander Hribovšek, s.p.
Davčna številka: 55222838
Matična številka: 8812128000

Aleksander Hribovšek, predsednik društva Heraldica Slovenica

Predsednik Grboslovnega in zastavoslovnega društva Heraldica Slovenica.


  Izdelava grbov

  O nas

O NAS

“Naključni simboli ne obstajajo.”
― Samuel Beckett, Watt

Dediščina

Grbi so se pojavili v času, ko so oklepljeni bojevniki postali neprepoznavni tako zaveznikom kot nasprotnikom ter rešili zaplet z edinstveno poslikavo ščitov, ki je bila razpoznavna tudi na daljše razdalje. Ti individualni znaki, upodobljeni na obrambnem orožju, so s prenašanjem iz roda v rod zaznamovali dinastije in rodbine ter pomagali graditi identiteto. Heraldika je bila sprva res povezana z evropskim plemstvom in vladarskimi dinastijami, vendar se je kmalu prilagodila tudi tako, da je služila narodom, mestom, cerkvi, cehom ter meščanskim in kmečkim rodbinam. Pestri zgodovini navkljub se je kot veda prilagodila burnim družbenim spremembam ter postala varuh moderne simbolike teritorijev, rodbin, institucij in cerkve.

Poslanstvo

Poslanstvo slovenskega spletnega portala o heraldiki in veksilologiji je predstavitev osnov grboslovja in zastavoslovja, zbiranje, dokumentiranje, raziskovanje in predstavitev grbov in zastav, ki so pomemben del slovenske kulturne dediščine. Grbi in zastave so del nas, so neločljivo povezani s slovenskim ozemljem, predstavljajo pa temelj naše simbolike s tisočletnim izročilom. S svojimi edinstvenimi pravili pomembno vplivajo tudi na druga področja javnega življenja in oblikovanja.

Aktivnost

Dandanes nastane več osebnih in teritorialnih grbov ter zastav, ki so njihove bližnje sorodnice, kot kdajkoli prej. Grbi in zastave so v javnem življenju navzoči kot še nikoli. Naša naloga je širjenje informacij, oblikovanje grbov in zastav, spoznavanje preteklosti in načrtovanje prihodnosti. Redno udeleževanje mednarodnih kongresov nam omogoča strokovno izpopolnjevanje, izmenjavo mnenj, spremljanje dobre prakse ter utrjevanje slovenske grboslovne in zastavoslovne strokovne identitete.

Na spletu od 13. oktobra 2007

Aleksander Hribovšek

×