Slovenska heraldika

O grbu

Grb je, od 13. stoletja v svoji dokončni obliki, osebno, nespremenljivo in trajno znamenje. Je barvni slikovni znak, ki leži na ščitu (kot bistveni del in nosilec slike), predstavlja pa lahko:

  • osebo, družino oz. rodbino (osebna in rodbinska heraldika)
  • združenje (korporacijska heraldika)
  • versko organizacijo oz. skupnost
  • lokacijo v smislu kraja, krajine, dežele, države (teoritorialna heraldika)

Enobarvni ščit še ni grb in sama risba grba še nima veljave grba, temveč predstavlja le informacijo o njem.

Grb je lahko vsak izbran oziroma podeljen znak ali podoba, če ustreza naslednjim normam:

Viri

JUREČIČ, V. http://www.heraldika.si (uporabljeno 2007-10-13).
STANIČ, R., JAKOPIČ, T., LEČNIK, A. Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin, Ljubljana: Lečnik, Heraldica Slovenica, 2005
HILDEBRANDT, A. M. Handbuch der Heraldik - Wappenfibel, Verlag: Neustadt an der Aisch, Verlag Degener & Co., 1967

Na vrh
×