Slovenska heraldika

Prenovljeni simboli Društva Heraldica Slovenica

10. 2. 2017
Avtor: Aleksander Hribovšek

Heraldično, genealoško in veksilološko društvo je bilo ustanovljeno leta 1991 z namenom združevanja tistih državljanov, ki jih druži zanimanje za slovensko grboslovje, zastavoslovje, rodoslovje, sfragistiko, faleristiko, onomastiko, arhontologijo, nobilistiko, insigniologijo in ikonologijo. Do sedaj se je društvo v javnosti predstavljalo le s svojim znakom, ki je bil v obliki ščita z okrasjem. Na srebrnem ščitu lebdi moder orel, ki ima na prsih dodaten ščit z motivom dvakrat koničasto deljenega polja, kjer ima vsaka delitev po tri koničaste vrhove, ki spominjajo na najvišjo slovensko goro v treh slovenskih barvah: beli, modri in rdeči. Slovenske barve, ki so bile prvič predstavljene leta 1848 na podlagi grba dežele Kranjske, se pojavljajo v društvenem znaku tudi izven prsnega ščita: belo oziroma srebrno polje in moder orel, ki ima rdeč kljun in kremplje.

V heraldiki velja pravilo, da če je spremenjen že najmanjši del podobe v grbu ali pa barva, dobimo nov grb, ki je unikaten. Znak društva sicer spominja na grb Kranjske, vendar je s spremembo pripetega motiva na prsih in umikom krone, ki je bila privilegij grba Kranjske, postal unikaten. Heraldica Slovenica torej ne uporablja grba dežele Kranjske.

  Več o grbu Kranjske

  Prepir o barvah

Grb Heraldično, genealoško in veksilološkega društva Heraldica Slovenica.

Grb Heraldično, genealoško in veksilološkega društva Heraldica Slovenica.

Zastava Heraldično, genealoško in veksilološkega društva Heraldica Slovenica.

Zastava Heraldično, genealoško in veksilološkega društva Heraldica Slovenica.

Standarta predsednika Heraldično, genealoško in veksilološkega društva Heraldica Slovenica. Standarta podpredsednika Heraldično, genealoško in veksilološkega društva Heraldica Slovenica.

Standarti predsednika in podpredsednika društva3.

Položajne zastave organov društva

Položajne zastave organov vsebujejo društvenega orla in jih delimo na dve standarti, ki imata razmerje stranic 1:1 in štiri zastave v razmerju 4:5.

Zastava tajnika Heraldično, genealoško in veksilološkega društva Heraldica Slovenica. Zastava zakladnice Heraldično, genealoško in veksilološkega društva Heraldica Slovenica. Zastava predsednika nadzornega odbora Heraldično, genealoško in veksilološkega društva Heraldica Slovenica. Zastava predsednika strokovnega sveta Heraldično, genealoško in veksilološkega društva Heraldica Slovenica.

Položajne zastave tajnika, zakladnice, predsednika nadzornega odbora in predsednika strokovnega sveta4.

  HGV Heraldica Slovenica

Viri

Na vrh
×