Slovenska heraldika
Grbi slovenskih zgodovinskih ozemelj, ki so delno ali popolnoma znotraj meja Republike Slovenije: Goriška in Gradiščanska, Istra, Koroška, Kranjska, Štajerska, Trst in Prekmurje (Zala in Železna). Avtor: Aleksander Hribovšek, 2018.

Grbi slovenskih zgodovinskih ozemelj, ki so delno ali popolnoma znotraj meja Republike Slovenije: Goriška in Gradiščanska, Istra, Koroška, Kranjska, Štajerska, Trst in Prekmurje (Zala in Železna).

Enoglavi orel v grbu svetorimskega cesarja Henrika VI. iz Codex Manesse, Zürich, 1300-1340, str. 6r. Cesarski grb iz Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj, 1890.

Cesarska grba cca 1300-1340 in 1890.

Grb Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, od 3. oktobra 1929 imenovane Kraljevina Jugoslavija. Avtor: Aleksander Hribovšek, 2018.

Grb Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, od 3. oktobra 1929 imenovane Kraljevina Jugoslavija.

Emblem Socialistične federativne republike Jugoslavije. http://sl.wikipedia.org/wiki/Socialisti%C4%8Dna_federativna_republika_Jugoslavija Emblem Socialistične republike Slovenije. http://sl.wikipedia.org/wiki/Socialisti%C4%8Dna_republika_Slovenija

Emblema Socialistične federativne republike Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije.

Avtor predloga: Branko Vovk. Vir: Arhiv Državnega zbora Republike Slovenije. Avtor predloga: Marko Pogačnik. Vir: Arhiv Državnega zbora Republike Slovenije. Avtor predloga: Bojan Haberl. Vir: Arhiv Državnega zbora Republike Slovenije. Avtor predloga: Dane Petek. Vir: Arhiv Državnega zbora Republike Slovenije.

Štiri finalna natečajna dela v izboru za državni grb Slovenije.

Državni emblem Slovenije.

Državni emblem Slovenije.

Viri

Na vrh
×