Slovenska heraldika

Galerija

Kronološki izbor

Risba pečata Majnharda IV. Goriškega iz leta 1259. Janez J. Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina Slovencev, Ljubljana, 1992.
Grb Goriškega grofa levo zgoraj iz Ingeram Codex, 1459, stran Vij.
Goriški grb iz Janez V. Valvasor, Opus insignium armorumque - Das grosse Wappenbuch, 1687-1688. Foto: Žiga Ažman.
Grb Gradiške in Gradiške (levo zgoraj) iz knjige Petra Kozlerja: Kratek slovenski zemljopis in pregled politične in pravosodne razdelitve Ilirskega kraljestva in Štajerskega vojvodstva s pridanim slovenskim in nemškim imenikom mest, trgov, krajev i.t.d., Dunaj 1854. Iz razstave Blaž Kocen in začetki pouka geografskih vsebin ter geografije med Slovenci v Slovenskem šolskem muzeju, 2007.
Grb Kranjske, Goriške in Gradiške iz Dr. Otto Titan von Hefner, J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch - Der Adel des Herzogthums Krain und der Grafschaften Görz und Gradiska, Nürnberg, 1858.
Grb Goriške in Gradiške iz Dr. Karl Lind, Städte-Wappen von Österreich-Ungarn nebst den Landeswappen und Landesfarben, Dunaj, 1885.
Grb Goriške iz Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj, 1890.
Grb Gradiške iz Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj, 1890.

Viri

STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1890
STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1900
ŠTIH, P. Pregled slovenske srednjeveške zgodovine, Ljubljana, 1998

×