Slovenska heraldika
Nekaj osnovnih oblik heraldičnega križa.
človeška postava, grb Mestne občine Novo mesto drevo - hrast, grb Občine Hrastnik poljščina - klasje, grb Občine Domžale heraldična vrtnica heraldična lilija fasetirana zvezda, grb Občine Ljubno kolo, grb Občine Hrpelje-Kozina cerkvena zastava, grb Predarlske, zvezne dežele Avstrije

Viri

LEONHARD, W. Das grosse Buch der Wappenkunst, Augsburg: Bechtermünz, 1978
NEUBECKER, O. Heraldik: Wappen - ihr Ursprung, Sinn und Wert, Augsburg: Battenberg, 1990

×