Slovenska heraldika
Hartmann von Aue, Codex Manesse, 1305-1340. Ulrich von Liechtenstein, Codex Manesse, 1305-1340.
Nagnjena pozicija. Frontalna pozicija.

Ker je bil ščit med uporabo v konjenikovi roki nekoliko nagnjen, se je ta nagib (približno od 15 do 30%) prenesel tudi v heraldične upodobitve. Tako dobimo dva načina predstavitve grba nagnjenega in frontalnega. Nagnjen je značilen za zgodnje heraldično obdobje, kasneje pa se je počasi umikal (renesansa) in se je uporabljal skoraj izključno frontalni.

V naslednjih poglavjih so predstavljeni osnovni atributi, razdelitve in heloldovi liki, ki sodijo ali so sodili v grbe.

  Več o pravilih zgradbe grba

Razmerje sestavnih delov grba - zgodnja gotika. Razmerje sestavnih delov grba - zgodnja gotika. Razmerje sestavnih delov grba - zrela gotika, začetek. Razmerje sestavnih delov grba - zrela gotika, konec. Razmerje sestavnih delov grba - pozna gotika. Razmerje sestavnih delov grba - renesansa. Razmerje sestavnih delov grba - barok, rokoko. Razmerje sestavnih delov grba - klasicizem. Razmerje sestavnih delov grba - moderno v nagnjeni postavitvi. Razmerje sestavnih delov grba - moderno.

Viri

NEUBECKER, O. Heraldik: Wappen - ihr Ursprung, Sinn und Wert, Augsburg: Battenberg, 1990
GALBREATH, D. L., LÉON, J. Handbuch der Heraldik, Augsburg: Battenberg-Verlag, 1990
JUREČIČ, V. http://www.heraldika.si (uporabljeno 2007-10-13).
STANIČ, R., JAKOPIČ, T., LEČNIK, A. Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin, Ljubljana: Lečnik, Heraldica Slovenica, 2005
LEONHARD, W. Das grosse Buch der Wappenkunst, Augsburg: Bechtermünz, 1978
OTOREPEC, B. Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov na Slovenskem, Ljubljana: Slovenska matica, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1988

×