Slovenska heraldika
Orel v grbu svetorimskega cesarja Henrika VI. iz Codex Manesse, Zürich, 1300-1340, str. 6r.
Stil slikanja orla 12.-13. st. Stil slikanja orla konec 13. in začetek 14. st. Stil slikanja orla začetek 14. do sredine 15. st. Stil slikanja orla sredina 15. do začetka 16. st. Stil slikanja orla 16. do sredine 17. st.

Stilska obdobja

12.-13. stoletja: dvignjena in zaobljena glava; zaprt ali le rahlo razprt, močno ukrivljen kljun brez jezika; malo navpično padajočih krilnih peres; polžje uvita konca kril, rep v obliki svežnja peres, pogosto izhajajočih iz vozla; tace izhajajo navpično iz trupa.

Konec 13. in začetek 14. stoletja: bolj ploščata in vodoravnejša glava; razprt kljun z vidnim jezikom; vratna peresa; razprta in rahlo ukrivljena krila, peruti imajo zgoraj tri ali štiri grbe (izbokline) brez polžje uvitih koncev kril; taci oblikujeta z glavo ostri kot; bedro je poraščeno; repna peresa se srpasto širijo na obe strani.

Začetek 14. do sredine 15. stoletja: še bolj ploščata glava; razprt kljun s poudarjenim, tudi kljukastim, jezikom; razprta krila imajo občasno vmesna vlakna; taci med sabo tvorita pravi kot in imata kremplje; repna peresa se ornamentno valovito širijo.

Sredina 15. do začetka 16. stoletja: elementi prejšnjega obdobja ostanejo, celoten motiv pa postane še bolj prosto in bogato okrašen; vrat postane debelejši z na široko izstopajočimi vratnimi peresi; peresa izstopajo zvezdasto iz kril; rep je močno razširjen in bujno okrašen z raznovrstnimi peresi v obliki kavljev.

16. stoletje: je vrhunec ornamentne predstavitve orla; vratna peresa so močno poudarjena in valovita; peruti sta zvezdaste oblike; taci sta ločeni in podobni žabjim krakom; repna peresa so skodrana, močno povečana in izstopajoča; povsod so dodatna vmesna vlakna - s tem obdobjem se razvoj orla konča.

Po 16. stoletju: v obdobju dekadence se slika orla naturalistično, skrajno neheraldično; v poznem 19. st. - v času historizma - pa se ponovno vračajo v stil pozne gotike in renesanse.

Različne upodobitve in barvne kombinacije.
Prapor vojvode Janeza I. Barbantskega iz Codex Manesse, Zürich, 1300-1340, str. 18r.
Stil slikanja leva 12.-13. st. Stil slikanja leva konec 13. in začetek 14. st. Stil slikanja leva začetek 14. do konca 15. st. Stil slikanja leva konec 15. do sredine 17. st.
Različne upodobitve in barvne kombinacije.

Viri

LEONHARD, W. Das grosse Buch der Wappenkunst, Augsburg: Bechtermünz, 1978
GALBREATH, D. L., LÉON, J. Handbuch der Heraldik, Augsburg: Battenberg-Verlag, 1990
STRÖHL, H. G. Heraldischer Atlas, Stuttgart: J. Hoffmann, 1899
FOX-DAVIES, A. C. The Art of Heraldry, London: Bloomsbury Books, 1986

×