Slovenska heraldika
Restitucija grba Zale. Aleksander Hribovšek, 2008. Restitucija grba Železne. Aleksander Hribovšek, 2008.

Galerija

Kronološki izbor

Grb Zale na praporu na razstavi v Lendavskem gradu. Foto: Aleksander Hribovšek.
Grb Zale iz leta 1867. A Short History of Austria - Hungary and Poland, by H. Wickham Steed, Walter Alison Phillips, and David Hannay, London, The Encyclopaedia Britannica Company, LTD. 1914.
Grb Zale iz druge polovice 19. ali začetka 20. stoletja.
Grb Zale iz Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj, 1900.
Grb Železne iz druge polovice 19. ali začetka 20. stoletja.
Grb Železne iz leta 1867; A Short History of Austria - Hungary and Poland, by H. Wickham Steed, Walter Alison Phillips, and David Hannay, London, The Encyclopaedia Britannica Company, LTD. 1914.
Grb Železne iz Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj, 1900.
Grb Železne iz 20. stoletja.

Viri

STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1900
ŠTIH, P. Pregled slovenske srednjeveške zgodovine, Ljubljana, 1998

×