Slovenska heraldika

Športno društvo Breginjski kot

Kobarid
Športno društvo Breginjski kot - grb.

Blazon grba

Na srebrnem polju ščita rdeča škarnica, na dnu zeleni heraldični trohrib prekrit s srebrnim valovitim tramom. Nad trohribom lebdi modri bosi trinožnik, katerega noge so obrnjene v heraldično levo.

Grboslovje.si certifikat registra

Grb je bil registriran 22. 12. 2009.

×