Slovenska heraldika

Občina Gornji Petrovci

Občina Gornji Petrovci - grb.

Blazon grba

V prvem srebrnem polju deljenega ščita v dveh vrstah štirinajst modrih hišic (7 + 7) z rdečimi trikotnimi strehami, polkrožnim vhodom v pritličju in po dvema linama v nadstropju. V drugem modrem polju redče opremljena srebrna vidra (MUSTELIDAE - LUTRA LUTRA) z zlato ribo v gobcu.

Grboslovje.si certifikat registra

Grb je bil registriran 16. 3. 2010.

×