Slovenska heraldika

Občina Ig

Občina Ig - grb.

Blazon grba

V deljenem ščitu zgornjega srebrnega polja je na delilno črto postavljenih šest črnih stebrov, katerih vrhove povezuje s črno črto predstavljena horizontalno položena ploščad mostišča. Na njo so čelno postavljene tri (1 + 1 + 1) enake rdeče hiške pri čemer višina srednje presega obe spremljajoči za približno četrtino siceršnje višine. Strehe hišk so predstavljene s črnimi špirovci, katerih podaljški so prekrižani nad vsakim od strešnih slemen. V spodnjem zelenem polju plava cvet srebrne heraldične vrtnice z zlatim pestičem. Sredine petih cvetnih lističev krasi osrednja rdeča žilica, njih obrobje pa ločujejo zeleni koničasti listni nastavki.

Grboslovje.si certifikat registra

Grb je bil registriran 25. 7. 2018.

×