Slovenska heraldika

Občina Kočevje

Občina Kočevje - grb.

Blazon grba

Na modrem polju ščita raste iz dna pletena rjava ograja iz protja. Nad njo stoji srebrna utrjena zgradba z osrednjim vhodnim stolpom, katerega odprta obokana vrata imajo dvignjeno zlato zaporno rešetko. Desna stranica stolpa ima dodan poševno sekan razbremenilni steber. Nad vrati je zidni konzolni venec s štirimi cinami izza katerih se dviga rdeča sedlasta streha. Levo od stolpa je okrogli srebrni stolpič, ki se naslanja na osrednjega. V prvem in drugem nadstropju ima po dve polkrožni okni in na vrhu rdečo stožčasto streho. Desno od osrednjega stolpa stoji rdeče oblečena človeška svetniška postava z nimbom (sv. Jernej), ki ima v levi roki srebrno knjigo in v desni srebrni nož.

Grboslovje.si certifikat registra

Grb je bil registriran 5. 6. 2013.

×