Slovenska heraldika

Občina Oplotnica

Občina Oplotnica - grb.

Blazon grba

Na prvem zlatem polju valovito deljenega ščita tri trte z zelenim listom nad črno vejo in rdečim grozdom pod njo. V drugem modrem polju srebrno vodno kolo.

Grboslovje.si certifikat registra

Grb je bil registriran 18. 3. 2010.

×