Slovenska heraldika

Občina Ormož

Občina Ormož - grb.

Blazon grba

Na modrem polju ščita srebrn stolp s štirimi cinami, ki ima v pritličju na dvignjenem pragu odprta polkrožna vrata z dvignjeno zlato zaporno rešetko. Pod cinami nad vrati je dvodelno polkrožno okno. Desno od stolpa lebdi zlato sonce, levo pa desno obrnjen srebrn krajec. Stolp stoji na zelenem heraldičnem hribčku, na polju katerega lebdita prekrižana zlata žitna klasa, nad njima pa zlat grozd.

Grboslovje.si certifikat registra

Grb je bil registriran 10. 3. 2010.

×