Slovenska heraldika

Občina Rogatec

Občina Rogatec - grb.

Blazon grba

V rdečem polju ščita na zeleni trati stoji srebrna enonadstropna rondela, obokan odprt prehod skozi njeno pritličje ima dvignjeno zlato zaporno rešetko, ki ima tri vertikalne stebriče. Sredina stene v nadstropju ima nad vhodom pravokotno pokončno lino, desno in levo nad njo pa po eno puškarico. Nadstropje se zgoraj zaključuje v zidni konzolni venec s štirimi nadzidki (cinami) izza katerih se dviga stožčasta rdeča streha z zlato kroglo na njeni konici. Desne in leve strani pritličja se dotikata po ena, okroglemu stolpiču podobna stražnica, od katerih ima vsaka v steni pod napuščem stožčaste rdeče strehe po eno puškarico.

Grboslovje.si certifikat registra

Grb je bil registriran 10. 3. 2010.

×