Slovenska heraldika

Občina Tržič

Občina Tržič - grb.

Blazon grba

Cinasta delitev s štirimi cinami deli ščit na modro in srebrno polje; iz dna ščita raste srebrno obzidje, zgrajeno iz sedmih vrst klesancev, ki nosijo v vencu štiri cine; med klesanci pete vrste so štiri puškarnice.

Grboslovje.si certifikat registra

Grb je bil registriran 4. 11. 2010.

×