Slovenska heraldika

Občina Žiri

Občina Žiri - grb.

Blazon grba

Na prvem zelenem polju s srebrno valovnico (valoviti tram s petimi valovi) deljenega ščita trije zlati bukovi žiri (FAGUS SYLVATICA) 2:1, v drugem modrem polju zlat rdeče opremljen lintvern.

Grboslovje.si certifikat registra

Grb je bil registriran 23. 3. 2010.

×