Slovenska heraldika
Hendrik van Heesel, 1440, str. 39.
Normanski ščit.

Romanika

Neposredni predhodnik srednjeveškega jezdnega ščita je tako imenovani normanski ščit iz 11. stoletja. Je razmeroma visok in ozek, ter zgoraj zaobljen in izbočen. V boju je nudil precejšnjo zaščito in je varoval bojevnika od višine oči do kolen.

Zgodnjegotski veliki trikotni ščit. Zgodnjegotski srednji trikotni, zgodnjegotski kratki trikotni, zrelogotski trikotni, poznogotski s konico in poznogotski polkrožni ščit.
Slovanski, ogrski, italijanski in nemški turnirski ščiti. Turnirski ščiti.

V 14. stoletju se srečamo tudi s turnirskimi ščiti oz. tarčami, v povsem novih in drugačnih oblikah, ki so posledica slovanskega in madžarskega vpliva. Ti preluknjani ali tekmovalni ščiti so imeli zarezo za turnirsko kopje in jih uvrščamo med zadnje bojne ščite. Prvotno so bili skorajda četverokotne oblike, v 15. stoletju pa se na dnu zaobijo in dobijo na heraldični desni strani zarezo. Vse tarče so bile močno konkavno upognjene, bolj ali manj ukrivljene in v srednjem delu ojačane. Raznolike oblike nam prikazujejo poseben slog in modni vpliv poznogotskega obdobja.

Na slikah so v prvi vrsti slovanski, ogrski, italijanski in nemški turnirski ščiti, v drugi pa klasične tarče z zarezo za turnirsko kopje.

Ščita zgodnje renesanse. Ščita srednje renesanse. Ščita pozne renesanse.
Baročni in rokoko kartuši.

Barok in rokoko

  • 17. in 18. stoletje

Baročna kartuša z bujnim okrasjem ne kaže več sorodnosti z nekdanjim bojnim ščitom gotike. Še bolj bohotna in razgibana z asimetrično ornamentno dekoracijo je kartuša rokokoja, ki z neheraldičnimi elementi predstavlja vrh heraldične dekadence.

Angleški ščiti konca 18. in začetka 19. stoletja. Francoski ščiti konca 18. in začetka 19. stoletja.
Štajerski grb v duhu historicizma. Hugo G. Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1900. Konjsko čelo in karo ščit.

Historicizem in drugo

  • 19. stoletje

Historicizem se pojavi v drugi polovici 19. stoletja in grboslovje takrat doživi nekakšno umetniško renesanso in podoživljanje oblik ščitov od obdobja gotike dalje.

V različnih obdobjih so seveda obstajale tudi drugačne oblike ščitov, ki pa so bile v večini tuje srednjeevropski heraldiki ali pa so redkeje našle mesto v njej. Takšni ščiti so npr. italijanski konjski ščit (v obliki konjskega čela) iz 15. stoletja, karo ščit, ki je našel svoje mesto v ženskih grbih idr.

Zgodnjegotski kratki trikotni, zrelogotski trikotni, poznogotski s konico in poznogotski polkrožni ščit.

Viri

LEONHARD, W. Das grosse Buch der Wappenkunst, Augsburg: Bechtermünz, 1978
NEUBECKER, O. Heraldik: Wappen - ihr Ursprung, Sinn und Wert, Augsburg: Battenberg, 1990

×