Slovenska heraldika

Grb Štajerske

Leta 970 se prvič omenja posebna krajina ob srednji Muri med Bruckom na severu in Radgono na jugu, nekoliko kasneje pa že srečamo tudi njeno ime Karantanska krajina (marcha Karentana), ki jasno odraža svojo nekdanjo navezanost na vojvodino Koroško oz. Karantanijo. Leta 1012 je bila Karantanska krajina, s postavitvijo mejnega grofa te krajine Adalbera iz Eppensteina za koroškega vojvodo, po prekinitvi ponovno povezana s to vojvodino, vendar je že sredi 11. stoletja mejnogrofovsko oblast v krajini prevzela dinastija Traungaucev (ali Travenskih) oziroma Otokarjev.

Okoli leta 1246 naj bi prišlo do spremembe barv v štejerskem grbu, ki je bil dotedaj enak koroškemu in sicer v grb z belim panterjem na zelenem polju. Štajerska zagotovo uporablja to kombinacijo barv že od okrog leta 1260, kar je takrat zabeležil kronist Otokar v svoji Avstrijski rimani kroniki, ko omenja bitko pri Kroissenbrunu, opisal pa je barve štajerskega prapora. Koroška pa je ohranila še naprej stare barve (črna, bela) za katere izvemo že okrog leta 1210 na podlagi Eschenbachovega dela Parzival.

Podoba sodobnega štajerskega grba - bel panter na zelenem polju - sega torej v obdobje srede 13. stoletja in se uporablja še danes.

  Več o izvoru grba

Restitucija grba Štajerske. Aleksander Hribovšek, 2019.

Galerija

Preobrazba grba

Preobrazba grba Štajerske. Aleksander Hribovšek, 2019.

Kronološki izbor

Risba pečata mejnega grofa Otokarja III. Travenskega (1129-1164) iz ustanovne listine Špitala na Semeringu 1160. Alfred Ritter Anthony von Siegenfeld, Das Landeswappen der Steiermark, Gradec, 1900, po originalu iz graškega deželnega arhiva.
Risba prvega novčnega pečata avstrijskega (1198-1230) in štajerskega (1195-1230) vojvode Leopolda VI. Babenberžana iz leta 1205. Alfred Ritter Anthony von Siegenfeld, Das Landeswappen der Steiermark, Gradec, 1900, po originalu iz graškega deželnega arhiva.
Zürcher Wappenrolle, 1335-1345.
Grbi avstrijskega vojvode in njegovih vazalov. Prapor Štajerske je na vrhu v sredini. Knjiga grbov Gelre ok. 1369-1396.
Grb Štajerske iz knjige Wappenbuch der österreichischen Herzöge 1445 - 1448 / Alfred Ritter Anthony von Siegenfeld, Das Landeswappen der Steiermark, Gradec, 1900.
Grb Štajerske iz leta 1890. Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj, 1890.
Grb Štajerske iz konca 19. stoletja na poslopju Višjega deželnega sodišča, Vrhovnega tožilca in Deželnega sodišča za civilnopravne zadeve na Mariborskem nabrežju 49 v avstrijskem Gradcu. Foto: Aleksander Hribovšek, 2008.
Grb Štajerske iz Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj, 1900.
Vojvodski klobuk na razstavi graškega Zgodovinskega muzeja (Museum für Geschichte, Sackstraße 16, 8010 Gradec, Avstrija). Foto: Aleksander Hribovšek, 2017.

Galerija

Kronološki izbor

Risba vojvodskega klobuka iz nagrobnika Ernesta Železnega v samostanu Rein pri Gradcu. Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj, 1900.
Risba vojvodskega klobuka iz leta 1900, ko je bil klobuk še v štajerski deželni hiši. Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj, 1900.
Fotografija vojvodskega klobuka iz Alfred Ritter Anthony von Siegenfeld, Das Landeswappen der Steiermark, Gradec, 1900.
Fotografija vojvodskega klobuka iz Alfred Ritter Anthony von Siegenfeld, Das Landeswappen der Steiermark, Gradec, 1900.

Viri

STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1890
STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1900
ŠTIH, P. Pregled slovenske srednjeveške zgodovine, Ljubljana, 1998
ŠAVLI, J. Slovenska država Karantanija: institutio Sclavenica, Bilje: Humar, 2007
ŠAVLI, J. Slovenska znamenja, Bilje: Humar, 1994
KOMAC, A. Od mejne grofije do dežele: Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju, Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2006
SIEGENFELD, Alfred Anthony, Freiherr von. Das Landeswappen der Steiermark, Gradec, 1900

×