Slovenska heraldika

Galerija

Kronološki izbor

Sv. Sergej s sulico v eni roki in ščitom z motivom sulice v drugi je upodobljen na inicialki mestnega statuta iz leta 1350. http://www.misterkappa.it/storia001.html.
Klicar, ki ima na plašču naslikano rezilo sulice je upodobljen na inicialki mestnega statuta iz leta 1350. http://www.misterkappa.it/storia001.html.
Tržaški grb iz Janez V. Valvasor, Opus insignium armorumque - Das grosse Wappenbuch, 1687-1688. Foto: Žiga Ažman.
Grb Trsta in Istre (desno zgoraj) iz knjige Petra Kozlerja: Kratek slovenski zemljopis in pregled politične in pravosodne razdelitve Ilirskega kraljestva in Štajerskega vojvodstva s pridanim slovenskim in nemškim imenikom mest, trgov, krajev i.t.d., Dunaj 1854. Iz razstave Blaž Kocen in začetki pouka geografskih vsebin ter geografije med Slovenci v Slovenskem šolskem muzeju, 2007.
Tabela z grbom Avstrije in Ogrske ter ozemlji po letu 1867, v sklopu stalne razstave Pokrajinskega muzeja Murska Sobota, 2007. Grb Primorske (Küstenland) je drugi v levi koloni.
Grb Trsta iz Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj, 1890.
Grb Trsta iz Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj, 1900.
Grb Trsta na fasadi spominske cerkve Svetega Duha na Javorci iz leta 1916. Foto: Aleksander Hribovšek, 2010.

Viri

STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1890
STRÖHL, H. G. Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, Dunaj: Anton Schrol & Co., 1900

×