Slovenska heraldika
Zastava trgovske mornarice 1749-1786.

Zastava trgovske mornarice 1749-17861.

Tabela zastav in kokard Avstro-Ogrske iz leta 1900.

Tabela zastav in kokard Avstro-Ogrske iz leta 19002.

37 let kasneje je cesar Jožef II. ukazal (dopisa iz 28. februarja in 10. marca 1786) spremembo starih zastav. Cesarska pisarna je predstavila več predlogov, ki niso poželi cesarjevega odobravanja, dokler ni 20. marca 1786 prejel osnutka od samega dvornega kanclerja kneza Kaunitza. Predlog rdeče-belo-rdeče s hišnim grbom, rahlo zamaknjenim proti drogu, je padel na plodna tla in tako je cesarstvo dobilo novo zastavo vojne mornarice, ki je bila hkrati tudi zastava trgovske mornarice (št. 6).

24. decembra 1867 so zastavo v skladu z duhom nove dvojne monarhije dopolnili z ogrsko polovico in jo 6. marca 1869 tudi uvedli v trgovsko mornarico (št. 9) ter tako ločili od zastave vojne mornarice.

 1. cesarska in kraljeva standarta (do 1894)
 2. poveljniška zastava admirala
 3. položajna zastava admiralov; kontraadmiral jo izobesi na zadnjem, viceadmiral na prednjem in admiral na srednjem jamboru (do 1894)
 4. komodorjev plamenec
 5. plamenec starešine (razlika od komodorjevega je v načinu izobešanja)
 6. zastava vojne mornarice (do 1915)
 7. zastava na premcu (nem. Gösch ali Bugflagge, ang. jack)
 8. vimpel (ang. masthead pennant)
 9. zastava trgovske mornarice
 10. zastavi pilota
 11. častni zastavi za posebne dosežke kapitanov trgovske mornarice; belo so prejeli tisti, ki so odprli novo svetovno trgovsko pot ali se izkazali s kakšnim drugim častivrednim dejanjem, rdečo pa tisti, ki so se izkazali med sovražnim ali roparskim napadom na ladjo ter bojem;
 12. zastava Avstrije
 13. kokarda Avstrije
 14. zastava Ogrske
 15. kokarda Ogrske
 16. zastava Koroške, Češke, Solnograške in Predarlske
 17. zastava Goriške in Gradiščanske, Gornje Avstrije in Tirolske
 18. zastava Spodnje Avstrije in Dalmacije
 19. zastava Štajerske
 20. zastava Moravske
 21. zastava Kranjske
 22. zastava Bukovine
 23. zastava Trsta
 24. zastava Istre
 25. zastava Šlezije
 26. zastava Hrvaške
 27. zastava Slavonije
 28. zastava Reke
 29. zastava Sedmograške
 30. nacionalne barve Poljske
 31. barve Rutenije
 32. slovanske nacionalne barve
 1. kokarda kneževine Liechtenstein
 2. hišne barve kneževine
 3. deželne barve kneževine

Bosna je uporabljala rdeče-rumeno.

  Zastavoslovna reforma 1894-1915

Viri

Na vrh
×