Slovenska heraldika
Primer uvajanja besede boja lahko vidimo pri posvetilni pesmi slovenski zastavi »Naše bandero.«, ki jo je napisal slovenski rimskokatoliški duhovnik, narodni buditelj in publicist Franc Blažič. Pesem je bila objavljena 12. marca 1849 v časopisu Pravi Slovenec. Besedo boja  so morali pojasnjevati  v opombah, uveljavljala pa se je tudi zaradi rime. (Vir slike: Naprej zastava slave: slovenske domoljubne in društvene razglednice skozi čas.)

Primer uvajanja besede boja lahko vidimo pri posvetilni pesmi slovenski zastavi »Naše bandero.«, ki jo je napisal slovenski rimskokatoliški duhovnik, narodni buditelj in publicist Franc Blažič. Pesem je bila objavljena 12. marca 1849 v časopisu Pravi Slovenec. Besedo boja so morali pojasnjevati v opombah, uveljavljala pa se je tudi zaradi rime. (Vir slike: Naprej zastava slave: slovenske domoljubne in društvene razglednice skozi čas.)

Del novice o veselju v Ljubljani pri potrditvi slovenskih barv na Dunaju v Kmetijskih in rokodelskih novicah, ki so izšle 11. oktobra 1848. V njej se v prvem odstavku izmenično pojavljata narečna in starejša beseda »farba« in nova prevzeta beseda iz češčine barva, ki je danes normativna beseda. (Vir slike: Dlib.si / Naprej zastava slave: slovenske domoljubne in društvene razglednice skozi čas.)

Del novice o veselju v Ljubljani pri potrditvi slovenskih barv na Dunaju v Kmetijskih in rokodelskih novicah, ki so izšle 11. oktobra 1848. V njej se v prvem odstavku izmenično pojavljata narečna in starejša beseda »farba« in nova prevzeta beseda iz češčine barva, ki je danes normativna beseda. (Vir slike: Dlib.si / Naprej zastava slave: slovenske domoljubne in društvene razglednice skozi čas.)

Del novice v časopisu Slovenec 29. avgusta 1907 o prepiranju in konfliktih, ki so spremljali izobešanja zastav v Trstu. V njem je razvidno ločevanje med italijansko trikoloro in slovensko trobojnico. (Vir slike: Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si)

Del novice v časopisu Slovenec 29. avgusta 1907 o prepiranju in konfliktih, ki so spremljali izobešanja zastav v Trstu. V njem je razvidno ločevanje med italijansko trikoloro in slovensko trobojnico. (Vir slike: Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si)

Zahvala

Za dodatna pojasnila in popravke se zahvaljujemo prof. dr. Marku Snoju z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša na ZRC SAZU.

Opomba

V jezikoslovju so besede, ki so na začetku označene z zvezdico (*), rekonstruirane besede, koreni in stavki, ki niso neposredno potrjeni v njihovih jezikih in so jih jezikoslovci rekonstruirali s pomočjo etimoloških dokazov in primerjalne analize.

Viri

Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (dostop 11. 4. 2019)
Krese, Srečko: Naprej zastava slave: slovenske domoljubne in društvene razglednice skozi čas. Mohorjeva družba, 1990
Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, 2016 (dostop 11. 4. 2019)
Snoj, Marko: Slovenski etimološki slovar. 3. izdaja. ZRC SAZU, 2016

Na vrh
×