Slovenska heraldika
Grba Viljema in Leopolda IV. Avstrijskega iz Hauptbuch der Bruderschaft St. Christoph auf dem Arlberg, Handschrift Weiss 242 Wiener Handschrift, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Dunaj, začetek 15. stoletja, str. 7v-8r.
deljen ščitovo čelo ščitovo dno tram trikrat deljen dva tramova petkrat deljen dvojni tram sekan desni bok steber trikrat sekan ščit dvoje letev pristriženi prelomljeni prelomljeni poševno sekani levo poševno sekani lenta leva zožana lenta trojna lenta

Osnove

Vodoravno razdeljen ščit v različnih barvah se imenuje deljen (1). Kadar je deljen višje, da obsega zgornje polje približno eno tretjino višine (tudi 2/7), to imenujemo ščitovo čelo (2), kadar pa je deljen niže se imenuje ščitovo dno (3). Vodoravna razdelitev na tri dele se imenuje tram (4). Kadar imamo vodoravno razdelitev na štiri dele je ščit trikrat deljen (5). Dva tramova (6) pomenita razdelitev na pet delov, petkrat deljen (7) na šest delov in tako naprej do največ devet delov, do koder še definiramo. Dvoje vzporednih in zožanih tramov imenujemo dvojni tram (8). Poznamo tudi trojni tram.

  • Liho število razdelitev imenujemo delitve, sodo pa heroldovi liki. Debelina ščitovega čela ali pa trama znaša približno tretjino ščita. Heroldovi liki so lahko tudi skrajšani, tako da se ne dotikajo ščitovih robov in jih imenujemo prosti.

Navpična razdelitev se imenuje sekan (9). Kadar je navpična razdelilna črta pomaknjena v desno, se imenuje desni bok (10), obratno pa levi bok. Dvoje sekanj prinese steber (11) in podobno kot pri vodoravnih delitvah tudi tukaj nadaljujemo s trikrat sekanim ščitom (12), dvoje letev (13) in tako naprej do devet delov. Stebri ali letve, ki izhajajo iz ščitovega čela ali dna in se končajo pred sredino ščita, se imenujejo pristriženi (14). Na sredini odrezane letve in tramovi, ki se še vedno dotikajo v premaknjeni poziciji, se imenujejo prelomljeni (15, 16).

Poševna razdelitev se imenuje poševno sekani (17), nasprotno pa levo poševno sekani (18). Poznamo tudi lento (19) in levo lento. Definiramo tudi zožano lento in seveda zrcalno levo zožano lento (20), še bolj zožano pa poševni trak. Vzporedni lenti se imenujeta dvojna lenta in če imamo tri trojna lenta (21).

kvadriran križ tau križ šahirano polje 3 proge 2 progi turnirski ovratnik kanton drugi kvadrant desna zgornja devetina srednja zgornja devetina desno in levo poševno sekano delitev ščita Andrejev križ škarnica prekucnjena škarnica prelomljena škarnica škarnica brez konice pristrižena škarnica škarnična delitev razprta heraldična zavesa poševna šahovnica poševno-sekano kariran preplet pribiti preplet vetrnica nepravilna vetrnica desna zastavica polje ščitove obrobe notranja ščitova obroba srčni ščit ojnični križ sekani in deljeni deljeni in sekani zgoraj sekani in spodaj deljeni zgoraj deljeni in spodaj sekani ojnična delitev ojnična delitev dvakratna delitev dvakratno sekanje sekanje na 6 polj prekrit inverzija
Nekaj osnovnih oblik heraldičnega reza.

Heraldični rez

Razdelitve in heroldovi liki so običajno sestavljeni iz ravnih linij. Obstajajo pa tudi neravne, v mnogih različnih vzorčnih oblikah, in jih imenujemo heraldični rezi.

Primeri heraldičnega reza v praksi. Primeri heraldičnega reza v praksi.

Viri

GALBREATH, D. L., LÉON, J. Handbuch der Heraldik, Augsburg: Battenberg-Verlag, 1990
LEONHARD, W. Das grosse Buch der Wappenkunst, Augsburg: Bechtermünz, 1978
NEUBECKER, O. Heraldik: Wappen - ihr Ursprung, Sinn und Wert, Augsburg: Battenberg, 1990

Na vrh
×